גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Active' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'CityID' => 31,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ],
             'ID' => 31
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Parking' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Shelter' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 44,
                           'Longitude' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ],
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1272, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.989788', 'CityID' => 193, 'Longitude' => '34.912942', 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ] }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.953724', 'CityID' => 32, 'Latitude' => '29.555173', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 580, 'ImageHeight' => 677, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 677, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.1933261', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.1037715', 'CityID' => 63, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 192, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 403, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 168, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Pit' => 1 } }, { 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Latitude' => '32.103921', 'CityID' => 63, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2027, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' } ], 'ID' => 63 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.792616', 'CityID' => 10, 'Longitude' => '34.637338', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 530, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 530, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים' }, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 136, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 136, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.636347', 'Latitude' => '31.79299', 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'SeatsAmount' => 931, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 775, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 876, 'ImageHeight' => 775, 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2 } }, { 'ID' => 133, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.791868', 'Longitude' => '34.637185', 'Lift' => 1, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 133, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185' }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, { 'ID' => 438, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.649463', 'Latitude' => '31.77819', 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 438, 'Shelter' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Height' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, { 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2005, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 10 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1886, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.571887', 'CityID' => 33, 'Latitude' => '31.664977', 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1886, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.562052', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33, 'Latitude' => '31.664702', 'ID' => 92, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 839, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 839, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ID' => 1666, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1666, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון' }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'Latitude' => '31.66124', 'CityID' => 33, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1665, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 520, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 408, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 520, 'ID' => 85, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 34, 'Latitude' => '31.238539', 'Longitude' => '34.78716', 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 85 }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 34, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1668, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1747, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 34 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 537, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1880, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 64, 'Latitude' => '31.748436', 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880 } ], 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 622, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 575, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Lift' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 53, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.0206112', 'CityID' => 11, 'Longitude' => '34.7572707', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'Name' => 'בת ים' }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1540, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 155, 'Latitude' => '32.079168', 'Longitude' => '34.848466', 'RowsAmount' => 17, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1540, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1659, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 12, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ] }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1669, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 13, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1669 } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Longitude' => '34.895859', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 78, 'Latitude' => '32.157589', 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 263, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 236, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 850 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263 }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2044, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.132891', 'CityID' => 78, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.889934' }, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ], 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1670, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 5 }, 'ShowsQty' => 25 }, { 'ID' => 563, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.166208', 'CityID' => 5, 'Longitude' => '34.842952', 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'Shelter' => 0, 'ID' => 563, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Height' => 845, 'SeatsAmount' => 280, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1484, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'CityID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.797003', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'ID' => 1872, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.174431', 'CityID' => 5, 'Longitude' => '34.85295', 'RowsAmount' => 10, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1872, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ], 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 42, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1671, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'ID' => 42 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 43, 'Latitude' => '32.4398601', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9218965', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 1, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 142, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Ru' => { 'Name' => 'Friends Хадера', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 182, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.914142', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.439355', 'CityID' => 43, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 12, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 360, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 606, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 143, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 606, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' } ], 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה' }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'ID' => 551, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 365, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 551, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 365, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 1087, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'RowsAmount' => 16, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.005944', 'CityID' => 15, 'Longitude' => '34.790814' }, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון' }, { 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1727, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 15, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 702, 'Pit' => 1, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'ID' => 59, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 702, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 570, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 15, 'Latitude' => '32.00688', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.791006' }, 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 59 }, { 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1728, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 15, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'תיאטרון חולון' } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.790971', 'CityID' => 7, 'Longitude' => '35.010532', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 501, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Lift' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 215, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 215 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 706, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 199, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Parking' => 1, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 706, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Address' => 'שד' הציונות 33' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 651, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.8159518', 'Longitude' => '34.9925609', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.066528', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.81913', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 505, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 935, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 163, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 935 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ID' => 290, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.9942105', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.817595', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 290, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'ID' => 814, 'Hall' => { 'Image2Height' => 430, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 198, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 430, 'Pit' => 1, 'Parking' => 0, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 814, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.8030477', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9852455', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1388, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.789809', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.963499', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1388, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ID' => 1769, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.809764', 'CityID' => 7, 'Longitude' => '34.991823', 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1769, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 22, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 99, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 6, 'Distance' => 2, 'ID' => 99, 'Shelter' => 2, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 732, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 2105, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 732, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 40, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.791338' }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'ID' => 209, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.8203168', 'CityID' => 7, 'Longitude' => '34.9728262', 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 615, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 209, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 615, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 497, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492' }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 528, 'ID' => 106, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 8, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 528, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 1222, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.803197', 'Longitude' => '34.985592' }, 'ID' => 106 }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.803414', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.985138', 'ImageHeight' => 687, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 102, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 687, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 102 }, { 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1724, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, { 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '35.074321', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.82173', 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 162, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 772, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 6 }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1725, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1725 } ] }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 900, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 747, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'ID' => 409, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.796007', 'CityID' => 96, 'Longitude' => '35.529639', 'RowsAmount' => 27, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.73481', 'Latitude' => '31.874438', 'CityID' => 16, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 658, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 496, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1 } } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 17, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.888107', 'Latitude' => '32.030568', 'CityID' => 17, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ID' => 308, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 386, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1165, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.029093', 'CityID' => 17, 'Longitude' => '34.899322', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165 } ] }, { 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 45, 'Latitude' => '32.652854', 'Longitude' => '35.103548', 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 184, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 484, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548' } } ], 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.753725', 'Longitude' => '35.212556', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 837, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Name' => 'ימק"א', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1674, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1674 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2014, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Latitude' => '31.778137', 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 96, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 260, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.780065', 'CityID' => 30, 'Longitude' => '35.222269', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1681, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 30, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1681, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 30, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1679, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1679 } ] }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.927775', 'CityID' => 18, 'Latitude' => '32.165294', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1767, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18' }, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'CityID' => 18, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1648, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'CityID' => 18, 'Latitude' => '32.17279', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1354, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1354 } ] }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '35.302903', 'Latitude' => '32.914962', 'CityID' => 46, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 1, 'ID' => 128, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 629, 'Pit' => 1, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 780, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 629, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'CityID' => 126, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1686, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Longitude' => '35.2365385', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 47, 'Latitude' => '32.6749051', 'Shelter' => 0, 'ID' => 155, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 661, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 690 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155 } ], 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 20, 'Latitude' => '31.899119', 'Shelter' => 0, 'ID' => 1660, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1891, 'Latitude' => '31.902651', 'CityID' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.00915', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '' } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.90012', 'CityID' => 20, 'Longitude' => '35.008266', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1657, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1657, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Lift' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 618, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.494997', 'CityID' => 41, 'Longitude' => '35.51472', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 618 } ], 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 644, 'ImageHeight' => 630, 'Pit' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 520, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 630, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.965035', 'Latitude' => '32.6466026', 'CityID' => 127, 'MainHallID' => undef } } ], 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2059, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Latitude' => '32.133343', 'CityID' => 248, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 1, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Longitude' => '34.911249', 'CityID' => 86, 'Latitude' => '32.13302', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 305, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 390, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон' }, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 305 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 2084, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.908897', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.310059', 'CityID' => 251 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2084, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' } ], 'ID' => 251 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 206, 'Latitude' => '32.981472', 'Longitude' => '35.08482', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 1, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1455, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 108, 'Latitude' => '31.724542', 'Longitude' => '34.976521', 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 502, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל' }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73, 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 560, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1273, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.772918', 'CityID' => 73, 'Longitude' => '35.297363', 'RowsAmount' => 24, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 713, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '33.023184', 'CityID' => 49, 'Longitude' => '35.27145' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 713 } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 585, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 712, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 91, 'ImageHeight' => 712, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'CityID' => 50, 'Latitude' => '33.01026', 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 21 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'ID' => 50 }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 333, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 650, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'Latitude' => '32.69951', 'CityID' => 51, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 296, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 649, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.699456', 'CityID' => 51, 'Longitude' => '35.313014' } } ], 'ID' => 51 }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.930777', 'CityID' => 21, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.796215', 'RowsAmount' => 29, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 479, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 752, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 479, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'ID' => 177, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Gangways' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1469, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 381, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.813248', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.92931', 'CityID' => 21 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' } ] }, { 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.586268', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.41598', 'CityID' => 37, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 545, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1564, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 37 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Longitude' => '34.845944', 'Latitude' => '32.278535', 'CityID' => 22, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1345, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 373, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6' }, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 321, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1430, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'Latitude' => '32.304928', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.869838', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'Latitude' => '32.278005', 'Longitude' => '34.853704', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 201, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 119, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1687, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1687 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.3009928', 'CityID' => 22, 'Longitude' => '34.8598411', 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 372, 'Shelter' => 0, 'ID' => 118, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 372, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 424, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118 } ], 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה' }, { 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 639, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.928829', 'CityID' => 53, 'Longitude' => '35.07558', 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ] }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 643, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 457, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'CityID' => 54, 'Latitude' => '32.613534', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 24 }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 55, 'Latitude' => '32.47295', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2073, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 588, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.472264', 'CityID' => 55, 'Longitude' => '34.970051' }, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'ID' => 1749, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'CityID' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.877104', 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1749 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 8, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1791, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 1, 'Incline' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8706162', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.1893661', 'CityID' => 8, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 855, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 855, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.087587', 'CityID' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.888287', 'RowsAmount' => 20, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 714, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 79, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 79 }, { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.880191', 'Latitude' => '32.096741', 'CityID' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2048, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 23, 'Latitude' => '32.275292', 'Longitude' => '34.911003', 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 449, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 396, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 374, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.801411', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.867439', 'CityID' => 66, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 175, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 664, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 542, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4 } } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Height' => 333, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 312, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'Longitude' => '34.952124', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 87, 'Latitude' => '32.452967', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 28, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 312 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 1, 'ID' => 203, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'CityID' => 72, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.07404', 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 203 } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 515, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 550, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 515, 'DoorsAmount' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 696, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.675299', 'CityID' => 118, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.223953' }, 'ID' => 550 } ], 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 739, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 645, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 791, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'RowsAmount' => 26, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 142, 'Latitude' => '32.723787', 'Longitude' => '35.565242' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ] }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'CityID' => 69, 'Latitude' => '32.0563564', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8579287', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1092, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.054894', 'CityID' => 69, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1546, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '34.775479', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 39, 'Latitude' => '31.609598', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 655, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 655 } ], 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1925, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 26, 'Longitude' => '35.081256', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.846411', 'CityID' => 59, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1925, 'Distance' => 4, 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 326, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 2537, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин' }, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 9, 'Image2Height' => 326 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין' }, { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '35.083536', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.841732', 'CityID' => 59, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 849, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 403, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 849 }, { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 59, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1683, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 885, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 885, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 461, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 397, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 461, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 18, 'Longitude' => '34.746996', 'Latitude' => '31.730202', 'CityID' => 162, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' } ], 'ID' => 162, 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.09776', 'CityID' => 24, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.946771', 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1854, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 608, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1975, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 207, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 24, 'Latitude' => '32.097891', 'Longitude' => '34.9442' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8050549', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.9636516', 'CityID' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 461, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8073574', 'Latitude' => '31.9618807', 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 8, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 249, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 445, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 71, 'ImageHeight' => 445, 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 35, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1700, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.799322', 'Latitude' => '31.964426', 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 362, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 598, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 68, 'ImageHeight' => 598, 'Pit' => 1, 'Lift' => 1, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 4, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1702, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702 }, { 'Name' => 'קניון הזהב', 'ID' => 2086, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.990631', 'CityID' => 4, 'Longitude' => '34.774815', 'Lift' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2086, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815' }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Longitude' => '34.816013', 'Latitude' => '31.887033', 'CityID' => 25, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1499, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 248, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1499 }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2024, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.896544', 'CityID' => 25, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.816659' }, 'ShowsQty' => 22 }, { 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1698, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' } ], 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 582, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 26, 'Latitude' => '31.9300851', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 19 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 582 } ], 'Name' => 'רמלה' }, { 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.808456', 'CityID' => 27, 'Latitude' => '32.084349', 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2051, 'Shelter' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.802498', 'CityID' => 27, 'Latitude' => '32.08488', 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 536, 'DoorsAmount' => 6, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 186, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'Pit' => 1, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 1695, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 27, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1695 } ] }, { 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'CityID' => 28, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1692, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 15 } ], 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'CityID' => 29, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 180, 'Shelter' => 0 } }, { 'ID' => 1691, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1691, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 29, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה' } ], 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה' }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.99984', 'CityID' => 71, 'Longitude' => '34.945533', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 697, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 491, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 364, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 405, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 264, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 405, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.8039627', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.1269413', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12 }, 'ID' => 264 }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Longitude' => '34.803364', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.11062', 'CityID' => 1, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.' }, 'Gangways' => 4, 'Shelter' => 0, 'ID' => 471, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 888, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 888 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 51, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 495, 'Pit' => 1, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 495, 'DoorsAmount' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.79187', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.069364', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1608, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Address' => 'דרך שלמה 6' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1948, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית הבאר - תל אביב', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.054537' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1948 }, { 'ID' => 5, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.79083', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 25, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 670, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 5, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 670, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1706, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1706, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 651, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 270, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 651, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.0783845', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 14 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 270, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2085, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בניין מגורים', 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.067462' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2085 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים' }, 'Distance' => 4, 'ID' => 227, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 370, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 370, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 1, 'Longitude' => '34.808187', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.099004', 'CityID' => 1 }, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'Longitude' => '34.774334', 'RowsAmount' => 42, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2072, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 2072, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 23, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774334' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 23 }, { 'ID' => 2089, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.767092', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.058113', 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанал 13', 'Name' => 'Hoodna Bar' }, 'SeatsAmount' => 45, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 13', 'Name' => 'הודנא בר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2089, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הודנא בר' }, { 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1705, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2038, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'Gangways' => 7, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим' }, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.061269', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.791474' }, 'ID' => 2038, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 579, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0550516' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579 }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1704, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 13 }, { 'ID' => 1742, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1742, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.788069', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.069532', 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 5, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1464, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1464 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1711, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1721, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 42 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.075088', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782006', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1920, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.075088', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782006', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 771, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1803, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.074314', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.795569' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1803 }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.792629', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.076892', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 550, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 394, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0511196', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1217, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.773243', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.062348', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 920, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1548, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Latitude' => '32.101798', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.068313', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 354, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 1 } }, { 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Height' => 547, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 620, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 2, 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'Shelter' => 0, 'ID' => 241, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.049449', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.786784', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.762777', 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.051234', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 272, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 394, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'ImageWidth' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 566, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 272 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1722, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1 }, 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'ID' => 205, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.082174', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.780477', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 205, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 539, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 314, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71' } }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.069395', 'Longitude' => '34.78805', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 4, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 58, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Lift' => 2, 'Parking' => 1, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1513, 'Distance' => 1, 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 1513 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 35, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.102445', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.811616', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2042, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'CombinedName' => 'הופעות פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 1322, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.045452', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.774593', 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2034, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. 3383' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593' }, 'ID' => 2034 }, { 'ID' => 1710, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1710, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.756771', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.055119', 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'CombinedName' => 'הופעות רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1924, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1924, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון אלפא תל אביב', 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1192, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.065614', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.789245', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 1734, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 43 }, { 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1610, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.057234', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.761619', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 7, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 124, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'Shelter' => 2, 'ID' => 2074, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.056123', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.760122', 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 1929, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2069, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 65, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.055423', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 2069, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1717, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.102715', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.807748', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'ID' => 414, 'Stairs' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.076754', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.784731', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1609, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.064179', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2040, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1766, 'Shelter' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 48, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.787011', 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.06423', 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 21, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.052992', 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.750356', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 671, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 535, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 330, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.041362', 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770042', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2078, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1719, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Shelter' => 0, 'ID' => 451, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 446, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 102, 'Latitude' => '32.249829', 'Longitude' => '34.917738' }, 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  בית שלום עליכם תל אביב-יפו

  רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בניין מגורים

  רח' בן אביגדור 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11 תל אביב

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הודנא בר

  רח' אברבנאל 13, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות תל אביב

  כל האירועים באולם